Veelgestelde vragen

Op deze pagina treft u veelgestelde vragen aan. Staat uw vraag er niet tussen? Schroom niet om uw vraag aan ons te stellen, we beantwoorden hem graag.

Contactgegevens:
www.dezonnepaneleninstallateur.nl
info@dezonnepaneleninstallateur.nl
0592 – 25 05 05

Adres:
Het Veld 6
9448 XC Marwijksoord

De installatie van zonnepanelen

Hoe zonnepanelen worden geïnstalleerd is afhankelijk van uw type dak.

Bij een schuin pannendak worden de panelen aan een rails bevestigd die door middel van dakhaken aan het dak worden bevestigd. Panelen kunnen zowel portrait als landscape worden geplaatst.

Bij een plat dak worden de panelen gemonteerd op een frame dat wordt verzwaard middels ballast. De ballast wordt bepaald door verschillende factoren zoals de hoogte van het dak en het windgebied.

De omvormer is het meest kwetsbare en tegelijkertijd het belangrijkste onderdeel van een zonnepanelen installatie. Het is daarom belangrijk om hier een juiste keuze in te maken.

Ja uw zonnesysteem wordt geaard.

Zonnepanelen wekken gelijkstroom (DC) op. De panelen worden met DC kabels aangesloten op de omvormer. Deze plaatsen we meestal op de zolder of in de garage. Bij het gebruik van micro omvormers zitten ze direct onder de zonnepanelen. In de omvormer wordt de stroom omgezet in bruikbare wisselstroom (AC). De omvormer wordt met AC kabels aangesloten op uw groepenkast.

Het kabeltraject wordt in eerste instantie door de adviseur met u besproken. Op de dag van installatie zal de monteur kijken of het afgesproken kabeltraject daadwerkelijk realiseerbaar is. Meestal wordt eerst gekeken of er loze leidingen zijn die gebruikt kunnen worden. Kan dit niet dan wordt er gezocht naar een andere mogelijkheid binnenshuis of anders buitenom langs de gevel. De monteur zal het kabeltraject altijd met u overleggen.

In sommige gevallen kan een zonnesysteem tot maximaal 3000 W middels een PV verdeler worden aangesloten op een wasmachinegroep.

NEN1010 is de norm voor ontwerp en realisatie van veilige en goedwerkende elektrische installaties, zoals zonnepaneleninstallaties.

Het kan zijn dat uw groepenkast aangepast moet worden om aan de NEN1010 norm te voldoen.

Volgens de NEN 1010 moet de groepenkast in één handeling spanningsvrij gemaakt kunnen worden. Als er geen hoofdschakelaar in uw groepenkast zit dan is dit niet mogelijk en zal uw groepenkast aangepast moeten worden.

Een zonnepaneleninstallatie moet worden aangesloten op een vrije groep in de groepenkast.

Als hiervoor geen ruimte is in de groepenkast zal er een uitbreidingskastje geplaatst worden.

In sommige gevallen is het nodig om de zegel van de hoofdzekering in de meterkast te verbreken om veilig te kunnen werken. Dit herstellen wij zelf ter plekke of we geven dit door aan de netbeheerder.

Het kabeltraject wordt in eerste instantie door de adviseur met u besproken. Op de dag van installatie zal de monteur kijken of het afgesproken kabeltraject daadwerkelijk realiseerbaar is. Meestal wordt eerst gekeken of er loze leidingen zijn die gebruikt kunnen worden. Kan dit niet dan wordt er gezocht naar een andere mogelijkheid binnenshuis of anders buitenom langs de gevel. De monteur zal het kabeltraject altijd met u overleggen.

In sommige gevallen kan een zonnesysteem tot maximaal 3000 W middels een PV verdeler worden aangesloten op een wasmachinegroep.

Op de dag van installatie zullen de monteurs tussen 8:00 en 9:00 uur aanvangen met de werkzaamheden. Doorgaans installeren wij de zonnepanelen op één dag. Om veilig te kunnen werken worden steiger(s) en/of dakrandbeveiliging geplaatst. In sommige gevallen zal er gebruik worden gemaakt van een ladderlift om de panelen omhoog te brengen.

De monteurs nemen het vooraf bepaalde legplan en kabeltraject met u door zodat u mee kunt kijken of het zonnesysteem helemaal naar uw wens wordt geplaatst.

Hierna starten de monteurs met hun werkzaamheden. 

Er zal worden gewerkt op het dak, daar waar de omvormer komt te hangen, waar het kabeltraject langskomt en in de meterruimte. U kunt onze monteurs helpen door de ruimtes waar zij moeten werken toegankelijk te maken en zorgen dat het pad waar ze langs moeten vrij is van obstakels.

Voor uw eigen veiligheid willen we u vragen om niet onder de daken te lopen waar geïnstalleerd wordt en niet de steiger of onze ladders te betreden.

Om de installatie zo soepel mogelijk te laten verlopen kunt u een aantal voorbereidingen treffen zoals het toegankelijk maken van de werkplekken. Denk hierbij aan de meterruimte, de ruimte waar de omvormer komt te hangen en het pad waar de monteurs langs moeten, de oprit, de locatie van de steiger enz.

Ook vragen wij u om een stuk of 15 reserve dakpannen klaar te leggen. Er kan er namelijk altijd een breken tijdens de installatie, vooral als het oude pannen zijn. Ook komen we soms reeds gebroken dakpannen tegen tijdens de installatie. Als u dan reserve dakpannen in huis heeft, kunnen we de kapotte dakpan direct voor u vervangen.

Het kan altijd voorkomen dat door omstandigheden de installatie niet op één dag kan worden afgerond. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om een nieuwe afspraak te maken voor het afronden van de installatie.

Oorzaken van het niet kunnen opleveren van een installatie kunnen zijn:

 • Weersomstandigheden tijdens de installatie
  Bij vorst, harde wind of extreme temperaturen kunnen onze monteurs het dak niet op. Bij veel regen is er kans op lekkage via de openliggende dakpannen.We zullen dan zoveel mogelijk het binnenwerk afmaken en een nieuwe afspraak met u maken voor het afronden van uw installatie.

  Bij code rood en oranje wordt er niet geïnstalleerd.

 • Product defect of niet op tijd geleverd
  Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een product zoals een omvormer defect is, een paneel beschadigd is of dat materialen niet op de afgesproken tijd geleverd (kunnen) worden. In dit geval zullen wij contact opnemen met de leverancier en een nieuwe afspraak met u maken.

 • Veiligheid
  Als de vooraf geplande veiligheidsmaatregelen niet uitvoerbaar blijken en er ter plekke niet een andere maatregel voorhanden is.

 • Eigen aanpassingen nog niet doorgevoerd
  Soms is het nodig dat u zelf enkele aanpassingen doet voordat wij de installatie kunnen afmaken. Veelal is dit al voortijd met u doorgenomen.
  • Er moet bijvoorbeeld een hoofdschakelaar in de groepenkast geplaatst worden of een nieuwe groepenkast en u hebt aangegeven dat u dit zelf regelt.
  • Er moet een geul gegraven worden van de woning naar de schuur.
  • Er staat water in de kruipruimte en u bent vergeten deze leeg te pompen.

  Ook dan zullen wij een nieuwe afspraak met u maken voor het afronden van de installatie.

Wij werken met eigen installatieteams.

Onze monteurs zijn in het bezit van een  VCA certificaat en hebben InstallQ erkende cursussen gevolgd waarin naast kennis m.b.t. zonnepaneleninstallaties ook aandacht is voor veilig werken.

Nieuwe medewerkers worden door ons, indien nodig, vakkundig opgeleid en ingewerkt. Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers gecertificeerd zijn daarom volgen ze na de interne opleiding ook nog de benodigde InstallQ erkende cursussen.

Onze monteurs worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van zonnepaneleninstallaties. Ook bespreken we regelmatig de installaties die zijn gedaan.

Zo leren we van elkaar en kunnen we eventuele terugkerende knelpunten snel herkennen, bespreken en oplossen.

Onze waarden.

Wij vinden het belangrijk dat onze monteurs veilig kunnen werken. Bij extreme weersomstandigheden zullen de werkzaamheden gestaakt worden en wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt. Binnenwerkzaamheden kunnen dan veelal wel gewoon doorgaan.

Onze monteurs zijn gecertificeerd voor het veilig werken op hoogte. Wij doen er alles aan om de monteurs met de juiste veiligheidsmaatregelen op pad te sturen.

Ook u kunt een bijdrage leveren voor een veilige werkplek voor onze monteurs door de werkvloer vrij te houden van obstakels. Denk bijv. aan de fiets van uw kind die net uit school komt en ineens op de oprit ligt waar de monteurs met de zonnepanelen langs moeten.

Wij vinden uw veiligheid nét zo belangrijk als de veiligheid van onze monteurs. Daarom willen wij u vragen om tijdens de installatie niet onder de daken te lopen waar geïnstalleerd wordt en niet onze steiger(s) en ladder(s) te beklimmen.

Het kan zijn dat wij in de kruipruimte moeten werken. Wij zullen hiervoor de benodigde veiligheidsmatregelen treffen maar willen u ook vragen om alert te zijn en indien nodig ook andere medebewoners of mensen die regelmatig onverwachts binnen lopen te informeren.

We streven naar de beste kwaliteit. Niet alleen op de materialen, maar ook op onze installaties. Verder zijn er regelmatig controles op locatie, tijdens en na installatie. Zo weten we zeker dat we doen wat we beloven.

De omvormver

Al onze elektrische apparaten werken op wisselstroom. Zonnepanelen produceren echter gelijkstroom. De omvormer zorgt dat de gelijkstroom van de zonnepanelen wordt omgezet in wisselstroom. De wisselstroom wordt via de groepenkast in de meterruimte geleverd aan het stroomnet.

De omvormer is het meest kwetsbare en tegelijkertijd het belangrijkste onderdeel van een zonnepanelen installatie. Het is daarom belangrijk om hier een juiste keuze in te maken.

Dit is verschillend. Meestal wordt de omvormer op zolder, in de garage of in de kelder geplaatst. Bij het kiezen van de juiste plek moet rekening worden gehouden met bepaalde zaken, zoals de lengte van de kabels tussen zonnepanelen en omvormer, en de omvormer en meterkast. Óók factoren zoals koeling, voldoende vrije ruimte rondom en bereikbaarheid spelen een rol.

Er is mogelijkheid tot 20 meter gelijkstroomkabel en 20 meter wisselstroomkabel. We zijn in de meeste woningen dus vrij flexibel met het bepalen van de plaats van de omvormer. We kiezen bij voorkeur een plek die gemakkelijk toegankelijk is voor bijvoorbeeld onderhoud of het uitlezen van het display. Ook moet de muur stevig genoeg zijn. De omvormer mag niet rechtstreeks op een houten achterwand geplaatst worden; hier moet altijd een brandwerende plaat voor gemonteerd worden.

In eerste instantie overlegt uw adviseur samen met u wat de beste locatie is voor de omvormer. Soms zien de monteurs op de dag van installatie een andere mogelijkheid. Dit zullen zij altijd vooraf met u bespreken.

Om kabelverliezen te beperken, dienen de kabels tussen zonnepanelen en omvormer niet veel langer te zijn dan 15 tot 20 meter. Bij deze lengte blijven de kabelverliezen ruim onder de 1%. Standaard wordt meestal een kabeldikte van 4mm2 toegepast. De kabeldikte is afhankelijk van het vermogen van het systeem.

De kabel van de omvormer naar de groepenkast is bij voorkeur ook niet langer dan 20 meter. Voor 1 fase omvormers wordt 3 aderige kabel gebruikt van 3 x 2,5 tot 6 mm2 en voor 3 fase omvormers vanaf 5 x 2,5 mm2. Als het kabeltraject wel langer is dan 20 meter zal er een zwaardere kabel gebruikt moeten worden om kabelverliezen te voorkomen.

De omvormer schakelt automatisch uit als de zonnepanelen geen stroom meer opwekken. Bij het opstarten kan de omvormer schakelgeluiden maken. Het is aan te raden om een omvormer niet op een slaapkamer te plaatsen of daar waar deze geluiden niet wenselijk zijn.

We plaatsen de omvormer het liefst in een koele ruimte. Er moet een vrije ruimte zijn rondom de omvormer zodat de lucht goed kan circuleren om de vrijgekomen warmte af te voeren.

Bij een stringomvormer worden de panelen in serie als één schakel aan elkaar gekoppeld, waarbij de serie (string) zo sterk is als de zwakste schakel. Vaak wordt hier het voorbeeld van de ouderwetse kerstverlichting gebruikt. Als één lampje stuk is dan doet het hele snoer het niet meer. Als er schaduw valt op een paneel dan heeft dit invloed op de hele string. De opbrengst van een string zal dan minder zijn.

Bij een omvormer met optimizers wordt achter elk zonnepaneel een optimizer geplaatst, waardoor deze individueel te regelen en te monitoren zijn oftewel wordt geoptimaliseerd. Een omvormer met optimizers is onder andere ideaal in situaties met enige schaduwval. In de monitoring app wordt elk paneel apart weergegeven.

Een micro omvormer is een kleine omvormer die achter elk paneel wordt geplaatst. Hierdoor kunnen de panelen individueel geregeld en gemonitord worden. Er wordt geen omvormer in huis geplaatst.  Micro-omvormers zetten ter plekke gelijkstroom om in wisselstroom.

Het voordeel van micro-omvormers is dat het systeem gemakkelijk uitgebreid of verkleind kan worden.