Privacyverklaring

Dé Zonnepaneleninstallateur, gevestigd aan Papenvoort 2a

9447 TV Papenvoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dezonnepaneleninstallateur.nl
Papenvoort 2a
9447 TV Papenvoort
0592 – 25 05 05

Mevr. Kremer is de Functionaris Gegevensbescherming van Dé Zonnepaneleninstallateur

zij is te bereiken via info@dezonnepaneleninstallateur.nl.

Dé Zonnepaneleninstallateur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch en/of elektronisch.
– Gegevens aangaande werkzaamheden die door ons zijn uitgevoerd en in de toekomst nodig zijn voor bijv. onderhoud, werkzaamheden onder garantie, verzekering enz.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dezonnepaneleninstallateur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Dé Zonnepaneleninstallateur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Dé Zonnepaneleninstallateur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Dé Zonnepaneleninstallateur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Dé Zonnepaneleninstallateur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dé Zonnepaneleninstallateur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dé Zonnepaneleninstallateur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dé Zonnepaneleninstallateur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dezonnepaneleninstallateur.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dé Zonnepaneleninstallateur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Dé Zonnepaneleninstallateur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dezonnepaneleninstallateur.nl

Offerte op maat.
Voor een offerte op maat plannen wij in overleg met u een afspraak in om te kijken naar de mogelijkheden voor een zonnesysteem. Er wordt dan gekeken of uw dak geschikt is voor zonnepanelen, waar de omvormer komt te hangen, hoe het kabeltraject gaat lopen en of de groepenkast voldoet aan de huidige normen om een zonnesysteem aan te sluiten. Aan de hand van deze informatie ontvangt u één of meerdere offertes van ons.
Offerte ter indicatie
U bent nog in de oriënterende fase betreffende de aanschaf van een zonnesysteem en vindt het nog niet nodig dat er wordt geschouwd. De offerte(s) die u van ons ontvangt zijn gebaseerd op uw jaarverbruik
Type offerte*
U wilt een offerte voor een*
Hiervoor ontvangen wij graag uw contactgegevens.
Op welk adres dient de installatie geplaatst te worden?
Bent u ondernemer?*
Verbruikgegevens
Jaarverbruik stroom*
Verwacht u dat het jaarverbruik op korte termijn omhoog gaat i.v.m. aanschaf elektrische auto of vloerverwarming e.d?
Hoofdaansluiting
Deze kunt u vinden op de jaarafrekening of opzoeken op de site van uw netbeheerder. Hiervoor heeft u de laatste 6 cijfers nodig van het serienummer van de stroommeter. U kunt ook een foto uploaden waarop het serienummer van de stroommeter duidelijk leesbaar is.
Foto van de meterkast
Maximum file size: 64 MB
Foto van de groepenkast
Maximum file size: 64 MB
Waar wilt u de zonnepanelen plaatsen?*
Het gaat om een*
Eventuele opmerkingen